divendres, 15 d’octubre del 2010


SA MALETA VIATGERA HA COMENÇAT A VIATJAR

Per compartir una estona de lectura, de conversa, d'iniciar els infants en el món dels contes, us proposam aquesta activitat. A partir d'avui divendres, un fillet o filleta se'n durà a ca seua la maleta viatgera, la qual conté llibres especials i diferents, adaptats a l'edat dels infants. El material es retorna el proper dijous. D'aquesta manera la maleta viatjarà d'una família a una altra al llarg del curs.