divendres, 24 de març del 2017

PAISATGES I RELLEU

 Us facilitam una sèrie d'enllaços per repassar i reforçar els continguts del nou tema de ciències que acabam de començar.

ELEMENTS D'UN PAISATGE

Tipus de paisatges

El paisaje 1

El paisaje 2

RELLEU INTERIOR O TERRESTRE

Relleu d'interior 1

Relleu d'interior 2  i

Paisajes de interior

El curs d'un riu


RELLEU DE COSTA

Relleu de costa 1

Relleu de costa 2 i 3

Relleu de costa 4

Relleu de costa 5

Relleu de costa 6